Pondelkové tréningy budú opäť začínať o 18.00

Podarilo sa pondelkové tréningy vrátiť na pôvodné časy. Teda od 18.00 do 20.00. Streda je bez zmeny.