Techniky

Znehybnenia

Ikkyo – Ude osae – Prvá forma znehybnenia (znehybnenie paže)
Nikkyo – Kote mawashi – Druhá forma znehybnenia (výkrut zápästia)
Sankyo – Kote hineri – Tretia forma znehybnenia (vytočenie zápästia)
Yonkyo – Tekubi osae – Štvrtá forma znehybnenia
Gokyo – Piata forma znehybnenia

Hody

Irimi nage – Hod vstupom
Juji nage – Hod s prekríženými rukami
Kaiten nage – Hod veterného mlynu (rotačný hod)
Kokyu nage – Hod dychom
Koshi nage – Hod bokmi
Shiho nage – Hod štyroch smerov
Tenchi nage – Hod neba a zeme
Kote gaeshi – Hod vytočením zápästia
Sumi otoshi – Rohový hod
Ude kime nage – Hod pákou na lakeť
Ushiro kiri otoshi – Hod strhnutím brady vzad
Aikiotoshi – Hod vytiahnutím súperových kolien
Sokumen irimi nage