Útoky

Úchopy

Katate tori ai hanmi = Jedna ruka drží zápästie do kríža
Katate tori gyaku hanmi = Jedna ruka drží zápästie zrkadlovo
Morote tori (katate ryote tori) = Dve ruky držia jedno zápästie
Kata tori = Úchop za rameno
Mune tori = Úchop jednou alebo dvoma rukami na hrudi za klopy
Hiji tori = Úchopenie za lakeť
Ryo kata tori = Uchopenie obidvoch ramien
Ryote tori = Úchop obidvoma rukami za obe zápästia
Ryo hiji tori = Uchopenie obidvoch lakťov
Ushiro ryote tori = Úchop obidvoma rukami obidvoch zápästí zozadu
Ushiro ryo kata tori = Úchop obidvoch ramien zozadu
Ushiro katate tori kubi shime = Škrtenie zozadu
Ushiro eri tori = Úchop ramena zozadu

Údery

Shomen uchi = Priamy sek zhora dolu na hlavu
Yokomen uchi = Diagonálny sek na bok hlavy alebo na krk
Mune tsuki = Úder päsťou do tyla
Men tsuki = Úder päsťou do tváre
Chudan tsuki = Úder na žalúdok
Jodan tsuki = Úder na tvár

Kopy

Mae geri = Priamy kop
Yoko geri = Bočný kop
Mawashi geri = Oblúkový kop