Zmena času tréningov

Začiatok tréningov sa posúva na 18.15. Koniec podľa potreby alebo ako sa nám chce 😊.