Zmena piatkových tréningov

Piatkové tréningy budú bývať od 17.00 do 19.00 hod.