Seminár v Trenčíne

Tak ako sme avizovali, seminár v Trenčíne bude 18-19.10.2014.  Podrobnosti su tu:

plagatSeminarLandScape