Formy aplikácie

Tachi waza – Obidvaja súperi stoja
Suwari waza – Obidvaja súperi sú v suwari
Hanmi hantachi waza – Jeden zo súperov stojí a druhý je v suwari